1957 Southern Ural

List of treks           Photo albums

1957 summer hiking and water trek category II in Southern Ural: Urzhumka - Zyuratkul lake - Tyulyuk village - Yaman Tau - Inzer river - Azovo station
Yuri Blinov (leader), Aleksander Kolevatov, V. Krotov, B. Ivankov, E. Biryukova, I. Bushueva, Neganova, F. Shulzhevich

 

Dyatlov Pass Contact
Contact
Dyatlov Pass Newsletter
Newsletter
Dyatlov Pass: Open Discussion
Forum