1958 Northern Ural

List of treks           Photo albums

1958 winter trek category II in Northern Ural: village of Cheremhovo - Denezhniy Kamen mountain - Konzhakovskiy Kamen mountain - village of Kytlym
Yuri Blinov (leader), Lyudmila Dubinina, Lyudmila Kotelnikova, Kseniya Svechnikova, Igor Pasynkov, Boris Ivankov, Spas Devyatov

 

Dyatlov Pass Contact
Contact
Dyatlov Pass Newsletter
Newsletter
Dyatlov Pass: Open Discussion
Forum